Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn Điều 32a của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 01/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Đinh Trung Tụng, Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Tống Anh Hào Ngày ban hành: 06/01/2014 Lĩnh vực: Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn Điều 32a của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THI HÀNH ĐIỀU 32A CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Xác định quyết định cá biệt rõ ràng trái pháp luật
 • Điều 3. Hình thức yêu cầu hủy quyết định cá biệt rõ ràng trái pháp luật của đương sự
 • Điều 4. Giải quyết yêu cầu hủy quyết định cá biệt rõ ràng trái pháp luật của đương sự tại phiên tòa sơ ...
 • Điều 5. Thời hiệu
 • Điều 6. Tạm ứng án phí, án phí
 • Điều 7. Xác định thẩm quyền của Tòa án hủy quyết định cá biệt rõ ràng trái pháp luật
 • Điều 8. Xác định thẩm quyền trong trường hợp đương sự có yêu cầu hủy quyết định cá biệt rõ ràng trái ...
 • Điều 9. Quyền và nghĩa vụ tham gia tố tụng của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền của cơ quan, tổ ...
 • Điều 10. Hiệu lực thi hành
 • Điều 11. Việc giải thích, hướng dẫn bổ sung Thông tư liên tịch
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP

Đang cập nhật