Quyết định 18/2014/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 18/2014/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 18/2014/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 62/2004/QĐ-TTg về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 18/2014/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 03/03/2014 Lĩnh vực: Tài nguyên, Nông nghiệp, nông thôn, Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Quyết định 18/2014/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 62/2004/QĐ-TTg về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung ngày 16 tháng 4 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng thực hiện Chiến ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 18/2014/QĐ-TTg để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 18/2014/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 18/2014/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 18/2014/QĐ-TTg

Đang cập nhật