Quyết định 174/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 174/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 174/QĐ-UBND ban hành những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 do tỉnh Tây Ninh ban hành Số hiệu: 174/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Nguyễn Thị Thu Thủy Ngày ban hành: 16/01/2014 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 174/QĐ-UBND ban hành những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 do tỉnh Tây Ninh ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH NHỮNG GIẢI PHÁP, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN ...
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện ...
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện ...
  • NHỮNG GIẢI PHÁP, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM ...
  • I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH NĂM 2014
  • II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
  • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 174/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 174/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 174/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 174/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 174/QĐ-UBND

Đang cập nhật