Thông tư 12/2014/TT-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 12/2014/TT-BCT

Tiêu đề: Thông tư 12/2014/TT-BCT quy định tính toán mức giá bán lẻ điện bình quân do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Số hiệu: 12/2014/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Lê Dương Quang Ngày ban hành: 31/03/2014 Lĩnh vực: Công nghiệp

Mục lục Thông tư 12/2014/TT-BCT quy định tính toán mức giá bán lẻ điện bình quân do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TÍNH TOÁN MỨC GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN BÌNH QUÂN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Chương II PHƯƠNG PHÁP LẬP GIÁ BÁN ĐIỆN BÌNH QUÂN
 • Điều 3. Nguyên tắc lập giá bán điện bình quân
 • Điều 4. Phương pháp lập giá bán điện bình quân
 • Điều 5. Phương pháp lập tổng chi phí phát điện
 • Điều 6. Phương pháp lập tổng chi phí điều hành - quản lý và dịch vụ phụ trợ hệ thống điện và lợi nhuận ...
 • Chương III PHƯƠNG PHÁP LẬP TỔNG CHI PHÍ KHÂU PHÂN PHỐI - BÁN LẺ ĐIỆN
 • Điều 7. Phương pháp lập tổng chi phí khâu phân phối - bán lẻ điện và lợi nhuận định mức
 • Điều 8. Phương pháp xác định tổng chi phí phân phối - bán lẻ điện của Tổng công ty điện lực i
 • Điều 9. Nguyên tắc xác định các thành phần chi phí trong tổng chi phí phân phối - bán lẻ điện
 • Chương IV PHƯƠNG PHÁP LẬP GIÁ BÁN ĐIỆN CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM BÁN CHO TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
 • Điều 10. Phương pháp xác định giá bán điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam bán cho Tổng công ty Điện lực ...
 • Điều 11. Nguyên tắc hiệu chỉnh giá bán điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam bán cho Tổng công ty Điện ...
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 12. Trách nhiệm của Cục Điều tiết điện lực
 • Điều 13. Trách nhiệm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
 • Điều 14. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC NỘI DUNG BÁO CÁO GIẢI TRÌNH PHƯƠNG ÁN GIÁ BÁN ĐIỆN BÌNH QUÂN CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 12/2014/TT-BCT để xử lý: