Quyết định 67/2006/QĐ-BNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 67/2006/QĐ-BNN

Tiêu đề: Quyết định 67/2006/QĐ-BNN sửa đổi Quyết định 38/2006/QĐ-BNN về việc ban hành quy định phòng chống bệnh lở mồm long móng gia súc do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 67/2006/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng Ngày ban hành: 12/09/2006 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 67/2006/QĐ-BNN sửa đổi Quyết định 38/2006/QĐ-BNN về việc ban hành quy định phòng chống bệnh lở mồm long móng gia súc do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • Điều 1. Sửa đổi ngày 16 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 67/2006/QĐ-BNN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 67/2006/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 67/2006/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 67/2006/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 67/2006/QĐ-BNN

Đang cập nhật