Thông tư 12/2014/TT-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 12/2014/TT-BGDĐT

Tiêu đề: Thông tư 12/2014/TT-BGDĐT sửa đổi Điều 23 và Điều 24 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên kèm theo Thông tư 06/2012/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 12/2014/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển Ngày ban hành: 18/04/2014 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Thông tư 12/2014/TT-BGDĐT sửa đổi Điều 23 và Điều 24 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên kèm theo Thông tư 06/2012/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 23 VÀ ĐIỀU 24 QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông ...
  • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 6 năm 2014.
  • Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 12/2014/TT-BGDĐT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 12/2014/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 12/2014/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 12/2014/TT-BGDĐT

Đang cập nhật