Nghị định 205/2004/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 205/2004/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 205/2004/NĐ-CP quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước Số hiệu: 205/2004/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 14/12/2004 Lĩnh vực: Lao động

Mục lục Nghị định 205/2004/NĐ-CP quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP LƯƠNG TRONG CÁC CÔNG TY NHÀ NƯỚC ...
 • Điều 1. Phạm vi áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương quy định tại Nghị định ...
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng:
 • Điều 3. Ban hành kèm theo Nghị định này hệ thống thang lương, bảng lương, bảng phụ cấp giữ chức vụ Trưởng ...
 • Điều 4. Các chế độ phụ cấp lương, bao gồm: Các chế độ phụ cấp lương, bao gồm:
 • Điều 5. Hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương quy định tại Điều 3 và Điều 4 Nghị định này làm ...
 • Điều 6. Việc chuyển, xế lương phải bảo đảm theo nguyên tắc làm công việc gì xếp lương theo công việc ...
 • Điều 7. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách ...
 • Điều 8. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định ...
 • Điều 9. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban ...
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 205/2004/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 205/2004/NĐ-CP

Bình luận về Nghị định 205/2004/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 205/2004/NĐ-CP

Đang cập nhật