Thông tư 14/2014/TT-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 14/2014/TT-BYT

Tiêu đề: Thông tư 14/2014/TT-BYT quy định việc chuyển tuyến giữa cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 14/2014/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến Ngày ban hành: 14/04/2014 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Thông tư 14/2014/TT-BYT quy định việc chuyển tuyến giữa cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC CHUYỂN TUYẾN GIỮA CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Tuyến chuyên môn kỹ thuật
 • Điều 4. Các hình thức chuyển tuyến
 • Chương II ĐIỀU KIỆN, THẨM QUYỀN, THỦ TỤC CHUYỂN TUYẾN GIỮA CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
 • Điều 5. Điều kiện chuyển tuyến
 • Điều 6. Thẩm quyền ký giấy chuyển tuyến
 • Điều 7. Thủ tục chuyển tuyến
 • Điều 8. Vận chuyển người bệnh trong chuyển tuyến
 • Chương III QUẢN LÝ CHUYỂN TUYẾN TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
 • Điều 9. Nội dung quản lý thông tin chuyển tuyến trong khám bệnh, chữa bệnh
 • Điều 10. Chế độ báo cáo và giao ban chuyển tuyến
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 11. Hiệu lực thi hành
 • Điều 12. Điều khoản tham chiếu
 • Điều 13. Tổ chức thực hiện
 • Điều 14. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC SỐ 1:
 • PHỤ LỤC SỐ 2:
 • PHỤ LỤC SỐ 3:
 • PHỤ LỤC SỐ 4:
 • Phụ lục số 4: Mẫu giấy phản hồi thông tin chuyển tuyến đột xuất
 • PHỤ LỤC SỐ 5:
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 14/2014/TT-BYT để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 14/2014/TT-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 14/2014/TT-BYT

Đang cập nhật