Thông tư 14/2014/TT-BNNPTNT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 14/2014/TT-BNNPTNT

Tiêu đề: Thông tư 14/2014/TT-BNNPTNT về Danh mục giống vật nuôi cao sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 14/2014/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát Ngày ban hành: 28/04/2014 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Thông tư 14/2014/TT-BNNPTNT về Danh mục giống vật nuôi cao sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC GIỐNG VẬT NUÔI CAO SẢN
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục giống vật nuôi cao sản được hỗ trợ theo Nghị định số ...
  • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 6 năm 2014.
  • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ, Sở Nông ...
  • PHỤ LỤC DANH MỤC GIỐNG VẬT NUÔI CAO SẢN ĐƯỢC HỖ TRỢ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 210/2013/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 12 ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 14/2014/TT-BNNPTNT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 14/2014/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 14/2014/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 14/2014/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật