Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BNNPTNT

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BNNPTNT

Tiêu đề: Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BNNPTNT năm 2014 hợp nhất Quyết định về Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 22/VBHN-BNNPTNT Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát Ngày ban hành: 06/05/2014 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BNNPTNT để xử lý:

Tin tức về Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BNNPTNT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BNNPTNT

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BNNPTNT

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BNNPTNT

Đang cập nhật