Thông tư 11/2014/TT-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 11/2014/TT-BGTVT

Tiêu đề: Thông tư 11/2014/TT-BGTVT hướng dẫn công tác thiết kế, thi công và nghiệm thụ cầu treo dân sinh do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 11/2014/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đinh La Thăng Ngày ban hành: 29/04/2014 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Thông tư 11/2014/TT-BGTVT hướng dẫn công tác thiết kế, thi công và nghiệm thụ cầu treo dân sinh do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THIẾT KẾ, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CẦU TREO DÂN SINH
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Yêu cầu chung về thiết kế cầu treo dân sinh
 • Điều 5. Chọn vị trí cầu treo dân sinh
 • Chương 2. YÊU CẦU THIẾT KẾ KẾT CẤU
 • Điều 6. Các nguyên tắc chung
 • Điều 7. Yêu cầu vật liệu và cấu kiện
 • Điều 8. Tải trọng và tác động
 • Điều 9. Lựa chọn sơ đồ cầu và bố trí chung
 • Điều 10. Phân tích kết cấu
 • Điều 11. Trụ (mố), tháp cầu và phụ kiện
 • Điều 12. Mố neo và thiết bị điều chỉnh cáp chủ
 • Điều 13. Cáp chủ và phụ kiện
 • Điều 14. Dây treo và các phụ kiện liên kết
 • Điều 15. Hệ mặt cầu
 • Điều 16. Nền móng của trụ (mố) đỡ tháp cầu
 • Điều 17. Nối tiếp cầu và đường
 • Điều 18. Yêu cầu thiết kế các công trình phụ trợ
 • Chương 3. HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ THI CÔNG
 • Điều 19. Yêu cầu chung
 • Điều 20. Công tác chuẩn bị
 • Điều 21. Thi công tháp cầu
 • Điều 22. Thi công trụ (mố) cầu, mố neo
 • Điều 23. Thi công rải cáp chủ và căng cáp
 • Điều 24. Thi công dây treo
 • Điều 25. Thi công dầm và hệ mặt cầu
 • Điều 26. Thi công các hạng mục công trình, kết cấu khác
 • Chương 4. YÊU CẦU NGHIỆM THU
 • Điều 27. Yêu cầu chung
 • Điều 28. Nghiệm thu công tác khảo sát và thiết kế xây dựng công trình
 • Điều 29. Quản lý chất lượng vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình
 • Điều 30. Thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình ...
 • Điều 31. Nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng
 • Chương 5. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 32. Hiệu lực thi hành
 • Điều 33. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC I PHÂN LOẠI CẦU TREO DÂN SINH
 • PHỤ LỤC II CẤU TẠO CẦU TREO DÂN SINH
 • PHỤ LỤC III YÊU CẦU VỀ ĐIỀU TRA KHẢO SÁT CẦU TREO DÂN SINH
 • PHỤ LỤC IV MẪU HỒ SƠ THIẾT KẾ CẦU TREO DÂN SINH
 • PHỤ LỤC V SỐ LIỆU VỀ CÓC CÁP
 • PHỤ LỤC VI CÁC TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 11/2014/TT-BGTVT để xử lý: