Quyết định 1267/QĐ-BNN-TY

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1267/QĐ-BNN-TY

Tiêu đề: Quyết định 1267/QĐ-BNN-TY năm 2014 phê duyệt Đề án “Bảo đảm an toàn thực phẩm trong vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm giai đoạn 2014 - 2020” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 1267/QĐ-BNN-TY Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát Ngày ban hành: 10/06/2014 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Quyết định 1267/QĐ-BNN-TY năm 2014 phê duyệt Đề án “Bảo đảm an toàn thực phẩm trong vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm giai đoạn 2014 - 2020” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG VẬN CHUYỂN, GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA ...
  • Điều 1. Phê duyệt Đề án “Bảo đảm an toàn thực phẩm trong vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm giai đoạn ...
  • I. MỤC TIÊU
  • II. NHIỆM VỤ
  • III. GIẢI PHÁP
  • Điều 2. Tổ chức thực hiện
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  • Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1267/QĐ-BNN-TY để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1267/QĐ-BNN-TY

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1267/QĐ-BNN-TY

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1267/QĐ-BNN-TY

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1267/QĐ-BNN-TY

Đang cập nhật