Thông tư 75/2014/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 75/2014/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 75/2014/TT-BTC về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng của Bộ Tài chính Số hiệu: 75/2014/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 12/06/2014 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Thông tư 75/2014/TT-BTC về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng của Bộ Tài chính

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM TRA THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng nộp phí
  • Điều 2. Mức thu phí
  • Điều 3. Tổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
  • Điều 4. Tổ chức thực hiện
  • BIỂU MỨC PHÍ
  • Phụ lục số 1: Phí thẩm tra thiết kế xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước do cơ quan quản ...
  • Phụ lục số 2: Phí thẩm tra thiết kế xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước khi cơ quan quản ...
  • Phụ lục số 3: Phí thẩm tra thiết kế xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn khác
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 75/2014/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 75/2014/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 75/2014/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 75/2014/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 75/2014/TT-BTC

Đang cập nhật