Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Nội vụ, Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái, Phạm Dũng Ngày ban hành: 30/05/2014 Lĩnh vực: Tôn giáo, tín ngưỡng, Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VIỆC THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TẠI CÁC CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG, CƠ SỞ TÔN GIÁO
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc thực hiện nếp sống văn minh tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo
 • Điều 4. Trách nhiệm của cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo
 • Điều 5. Trách nhiệm của người phụ trách (trụ trì), Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo (nếu ...
 • Điều 6. Trách nhiệm của khách tham quan, người tham gia các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo
 • Điều 7. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc quản lý, sử dụng nguồn công đức
 • Điều 8. Tổ chức thực hiện
 • Điều 9. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV

Đang cập nhật