Quyết định 996/QĐ-BNN-XD

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 996/QĐ-BNN-XD

Tiêu đề: Quyết định 996/QĐ-BNN-XD năm 2014 phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Nặm Cắt, tỉnh Bắc Kạn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 996/QĐ-BNN-XD Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng Ngày ban hành: 12/05/2014 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 996/QĐ-BNN-XD năm 2014 phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Nặm Cắt, tỉnh Bắc Kạn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HỒ CHỨA NƯỚC NẶM CẮT, TỈNH BẮC KẠN
  • Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Hồ chứa nước Nặm Cắt, tỉnh Bắc Kạn đã được Bộ Nông nghiệp và ...
  • Điều 2. Phân giao nhiệm vụ:
  • Điều 3. Quyết định này điều chỉnh Quyết định số 2926/QĐ-BNN-XD ngày 15/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và ...
  • Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài ...
  • PHỤ LỤC I QUY MÔ, THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐIỀU CHỈNH
  • PHỤ LỤC II TỔNG MỨC ĐẦU TƯ ĐIỀU CHỈNH
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 996/QĐ-BNN-XD để xử lý:

Tin tức về Quyết định 996/QĐ-BNN-XD

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 996/QĐ-BNN-XD

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 996/QĐ-BNN-XD

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 996/QĐ-BNN-XD

Đang cập nhật