Quyết định 14/2014/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 14/2014/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 14/2014/QĐ-UBND về tiêu chuẩn cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng Số hiệu: 14/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Đàm Văn Eng Ngày ban hành: 11/06/2014 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 14/2014/QĐ-UBND về tiêu chuẩn cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chuẩn cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 156/2008 ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và ...
 • QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Mục đích của việc xác định tiêu chuẩn
 • Điều 4. Tiêu chuẩn chung
 • Chương II TIÊU CHUẨN CỤ THỂ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ
 • Mục 1: TIÊU CHUẨN CỤ THỂ ĐỐI VỚI CÁN BỘ CẤP XÃ
 • Điều 5. Tiêu chuẩn của Bí thư Đảng ủy và Phó Bí thư Đảng ủy
 • Điều 6. Tiêu chuẩn của Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân
 • Điều 7. Tiêu chuẩn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân
 • Điều 8. Tiêu chuẩn của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ ...
 • Mục 2: TIÊU CHUẨN CỤ THỂ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC CẤP XÃ
 • Điều 9. Tiêu chuẩn của công chức Trưởng Công an xã
 • Điều 10. Tiêu chuẩn của công chức Chỉ huy trưởng Quân sự
 • Điều 11. Tiêu chuẩn của Công chức Tài chính - kế toán
 • Điều 12. Tiêu chuẩn của công chức Tư pháp - hộ tịch
 • Điều 13. Tiêu chuẩn của công chức Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn ...
 • Điều 14. Tiêu chuẩn của công chức Văn phòng - thống kê
 • Điều 15. Tiêu chuẩn của công chức Văn hóa - xã hội
 • Mục 3: TIÊU CHUẨN VỀ TIẾNG DÂN TỘC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ Ở ĐỊA PHƯƠNG CÓ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC ...
 • Điều 16. Những cán bộ, công chức cấp xã công tác tại các nơi có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống phải ...
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 17. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • Điều 18. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã
 • Điều 19. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 14/2014/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 14/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 14/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 14/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 14/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật