Quyết định 92/2006/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 92/2006/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 92/2006/QĐ-UBND về phân công, phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An Số hiệu: 92/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Nguyễn Hồng Trường Ngày ban hành: 20/09/2006 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 92/2006/QĐ-UBND về phân công, phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản quy định phân công, phân cấp quản lý chất lượng công trình ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 80/2001/QĐ-UBND ...
 • Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh ...
 • QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Nguyên tắc quản lý.
 • Điều 2. Mục tiêu quản lý.
 • Chương II PHÂN CÔNGP, PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
 • Điều 3. Sở Xây dựng.
 • Điều 4. Các Sở có xây dựng chuyên ngành: Giao thông, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ...
 • Điều 5. Các Sở, Ban, Ngành có các dự án đầu tư.
 • Điều 6. UBND các huyện, thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò.
 • Điều 7. UBND các xã, phường, thị trấn.
 • Điều 8. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Quỹ hỗ trợ phát triển; Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, ...
 • Chương III THANH TRA, KIỂM TRA, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 9. Thanh tra, kiểm tra
 • Điều 10. Khen thưởng
 • Điều 11. Xử lý vi phạm
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 12. Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố Vinh, ...
 • Điều 13. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì vướng mắc, các ngành, các cấp, các tổ chức, đơn vị và ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 92/2006/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 92/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 92/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 92/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 92/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật