Chỉ thị 24/2008/CT-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 24/2008/CT-UBND

Tiêu đề: Chỉ thị 24/2008/CT-UBND về đẩy mạnh thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007- 2010 trên địa bàn tỉnh Nghệ An Số hiệu: 24/2008/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Phan Đình Trạc Ngày ban hành: 17/11/2008 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 24/2008/CT-UBND để xử lý:

Tin tức về Chỉ thị 24/2008/CT-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Chỉ thị 24/2008/CT-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 24/2008/CT-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 24/2008/CT-UBND

Đang cập nhật