Nghị quyết 122/2014/NQ-HĐND17

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 122/2014/NQ-HĐND17

Tiêu đề: Nghị quyết 122/2014/NQ-HĐND17 quy định chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi và đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Số hiệu: 122/2014/NQ-HĐND17 Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Sỹ Ngày ban hành: 24/04/2014 Lĩnh vực: Chính sách xã hội

Mục lục Nghị quyết 122/2014/NQ-HĐND17 quy định chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi và đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  • NGHỊ QUYẾT V/V QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI VÀ ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC TẶNG ...
  • Điều 1. Quy định chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi và đối với Đảng viên được tặng ...
  • Điều 2. UBND tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị quyết này, thống nhất với Thường trực ...
  • Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 05/5/2014.
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 122/2014/NQ-HĐND17 để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 122/2014/NQ-HĐND17

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 122/2014/NQ-HĐND17

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 122/2014/NQ-HĐND17

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 122/2014/NQ-HĐND17

Đang cập nhật