Nghị định 79/2014/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 79/2014/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi Số hiệu: 79/2014/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 31/07/2014 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Nghị định 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giáo dục, bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy
 • Điều 4. Phụ lục
 • Chương II PHÒNG CHÁY
 • Điều 5. Cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy
 • Điều 6. Cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ
 • Điều 7. Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở
 • Điều 8. Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với khu dân cư
 • Điều 9. Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với hộ gia đình
 • Điều 10. Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới
 • Điều 11. Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình cao tầng, nhà khung thép mái ...
 • Điều 12. Yêu cầu phòng cháy và chữa cháy khi lập quy hoạch, dự án xây dựng mới hoặc cải tạo đô thị, khu ...
 • Điều 13. Yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy khi lập dự án và thiết kế xây dựng công trình
 • Điều 14. Kinh phí phòng cháy và chữa cháy trong đầu tư, xây dựng
 • Điều 15. Thiết kế và thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy
 • Điều 16. Trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ phương tiện giao thông cơ giới, đơn vị tư vấn dự án, giám sát ...
 • Điều 17. Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy
 • Điều 18. Kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy
 • Điều 19. Tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình, cá ...
 • Điều 20. Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân
 • Chương III CHỮA CHÁY
 • Điều 21. Phương án chữa cháy
 • Điều 22. Trách nhiệm báo cháy, chữa cháy và tham gia chữa cháy
 • Điều 23. Huy động xe ưu tiên, người và phương tiện của quân đội, của tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân ...
 • Điều 24. Thẩm quyền huy động lực lượng, phương tiện và tài sản để chữa cháy
 • Điều 25. Hoàn trả và bồi thường thiệt hại phương tiện, tài sản được huy động để chữa cháy
 • Điều 26. Ưu tiên và bảo đảm quyền ưu tiên cho người và phương tiện được huy động chữa cháy và tham gia ...
 • Điều 27. Cờ hiệu, biển hiệu và băng sử dụng trong chữa cháy
 • Điều 28. Người chỉ huy chữa cháy
 • Điều 29. Nhiệm vụ chỉ huy, chỉ đạo chữa cháy
 • Điều 30. Tình thế cấp thiết được sử dụng quyền quyết định phá, dỡ nhà, công trình, vật chướng ngại và ...
 • Điều 31. Chữa cháy trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc ...
 • Chương IV TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
 • Điều 32. Tổ chức, quản lý lực lượng dân phòng và lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành
 • Điều 33. Phòng cháy và chữa cháy tình nguyện
 • Điều 34. Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy đối với cán bộ, đội viên đội dân phòng ...
 • Điều 35. Chế độ, chính sách đối với người tham gia chữa cháy và đối với cán bộ, đội viên đội dân phòng ...
 • Điều 36. Điều động lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành tham ...
 • Điều 37. Chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát phòng cháy ...
 • Chương V PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
 • Điều 38. Phương tiện phòng cháy và chữa cháy
 • Điều 39. Trang bị phương tiện cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy
 • Điều 40. Quản lý và sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy
 • Chương VI KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
 • Điều 41. Điều kiện đối với doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh về tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn ...
 • Điều 42. Điều kiện đối với doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh về hoạt động tư vấn chuyển giao công nghệ phòng ...
 • Điều 43. Điều kiện đối với doanh nghiệp, cơ sở thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy
 • Điều 44. Điều kiện đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và ...
 • Điều 45. Điều kiện đối với doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và ...
 • Điều 46. Điều kiện đối với cá nhân hành nghề dịch vụ phòng cháy và chữa cháy
 • Điều 47. Văn bằng, chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy và điều kiện đảm nhiệm chức danh chủ trì thiết ...
 • Điều 48. Hồ sơ, thủ tục xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy
 • Điều 49. Quản lý, sử dụng, đổi, cấp lại, thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng ...
 • Điều 50. Xử lý đối với doanh nghiệp, cơ sở đang kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy và cá nhân ...
 • Chương VII ĐẦU TƯ CHO HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
 • Điều 51. Sử dụng nguồn tài chính đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy
 • Điều 52. Ngân sách đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy
 • Điều 53. Khuyến khích đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy
 • Chương VIII TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC ...
 • Điều 54. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
 • Điều 55. Trách nhiệm của Bộ Công an
 • Điều 56. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp
 • Chương IX ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 57. Hiệu lực thi hành
 • Điều 58. Hướng dẫn thi hành
 • PHỤ LỤC I DANH MỤC CƠ SỞ THUỘC DIỆN QUẢN LÝ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
 • PHỤ LỤC II DANH MỤC CƠ SỞ CÓ NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ
 • PHỤ LỤC III DANH MỤC CƠ SỞ THUỘC DIỆN PHẢI THÔNG BÁO VỚI CƠ QUAN CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VỀ ...
 • PHỤ LỤC IV DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH DO CƠ QUAN CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY THẨM DUYỆT THIẾT KẾ ...
 • PHỤ LỤC V DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
 • PHỤ LỤC VI QUY CÁCH CÁC TÍN HIỆU ƯU TIÊN VÀ TÍN HIỆU SỬ DỤNG TRONG CHỮA CHÁY

Nghị định 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng chữa cháy và Luật Phòng chữa cháy sửa đổi

Theo đó, nội dung chính của Nghị định này quy định về hoạt động phòng cháy và chữa cháy, tổ chức lực lượng, phương tiện phòng cháy và chữa cháy, đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy, trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy.

Một nội dung đáng chú ý của nghị định 79/2014 ban hành kèm theo là danh mục cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy; cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ; cơ sở thuộc diện phải thông báo với cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy về việc bảo đảm các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy trước khi đưa vào sử dụng.

Nghị định quy định Học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp, trường dạy nghề, trường phổ thông và trung tâm giáo dục có khối lớp học có khối tích từ 5.000 m3 trở lên; nhà trẻ, trường mẫu giáo có từ 100 cháu trở lên ; Học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp, trường dạy nghề, trường phổ thông và trung tâm giáo dục có khối lớp học có khối tích từ 5.000 m3 trở lên; nhà trẻ, trường mẫu giáo có từ 100 cháu trở lên; Nhà máy điện; trạm biến áp từ 110 KV trở lên… thuộc danh mục các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ.

Ngoài ra, nghị định 79/2014 cũng ban hành kem theo là danh mục dự án, công trình do cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; danh mục phương tiện phòng cháy và chữa cháy; quy cách các tín hiệu ưu tiên và tín hiệu sử dụng trong chữa cháy.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/09/2014.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 79/2014/NĐ-CP để xử lý: