Thông tư 17/2014/TT-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 17/2014/TT-NHNN

Tiêu đề: Thông tư 17/2014/TT-NHNN về phân loại, đóng gói, giao nhận kim khí quý, đá quý do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Số hiệu: 17/2014/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Đào Minh Tú Ngày ban hành: 01/08/2014 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Thông tư 17/2014/TT-NHNN về phân loại, đóng gói, giao nhận kim khí quý, đá quý do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ PHÂN LOẠI, ĐÓNG GÓI, GIAO NHẬN KIM KHÍ QUÝ, ĐÁ QUÝ
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc phân loại, đóng gói, giao nhận kim khí quý, đá quý
 • Chương II PHÂN LOẠI VÀ ĐÓNG GÓI KIM KHÍ QUÝ, ĐÁ QUÝ
 • Điều 5. Danh mục phân loại
 • Điều 6. Xác định số lượng, khối lượng, kích cỡ, chất lượng kim khí quý, đá quý
 • Điều 7. Đóng gói, niêm phong
 • Chương III GIAO NHẬN KIM KHÍ QUÝ, ĐÁ QUÝ
 • Mục 1: TỔ CHỨC GIAO NHẬN
 • Điều 8. Tổ giao nhận
 • Điều 9. Trách nhiệm của các thành viên tổ giao nhận
 • Mục 2: QUY TRÌNH GIAO NHẬN KIM KHÍ QUÝ, ĐÁ QUÝ
 • Điều 10. Hình thức giao nhận
 • Điều 11. Quy trình nhận kim khí quý, đá quý theo hình thức kiểm định hiện vật
 • Điều 12. Quy trình nhận kim khí quý, đá quý theo hình thức nguyên niêm phong
 • Điều 13. Biên bản giao nhận
 • Điều 14. Bảo quản kim khí quý, đá quý trong quá trình nhận
 • Điều 15. Giao kim khí quý, đá quý đã kiểm định
 • Điều 16. Giao kim khí quý, đá quý theo gói, hộp nguyên niêm phong
 • Mục 3: GIAO NHẬN VÀNG MIẾNG, VÀNG NGUYÊN LIỆU
 • Điều 17. Nhận vàng miếng, vàng nguyên liệu
 • Điều 18. Giao vàng miếng, vàng nguyên liệu
 • Chương IV TỔ CHỨC THI HÀNH
 • Điều 19. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước
 • Điều 20. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng
 • Điều 21. Hiệu lực thi hành
 • Điều 22. Trách nhiệm tổ chức thi hành
 • PHỤ LỤC I MẪU BẢNG KÊ KIM KHÍ QUÝ, ĐÁ QUÝ
 • PHỤ LỤC II MẪU BIÊN BẢN GIAO NHẬN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 17/2014/TT-NHNN để xử lý:

Tin tức về Thông tư 17/2014/TT-NHNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 17/2014/TT-NHNN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 17/2014/TT-NHNN

Đang cập nhật