Quyết định 27/2014/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 27/2014/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 27/2014/QĐ-UBND hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Số hiệu: 27/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Tín Ngày ban hành: 04/08/2014 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 27/2014/QĐ-UBND hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng, quy mô và thời hạn sử dụng công trình, nhà ở riêng lẻ ghi trong giấy phép xây dựng ...
 • Điều 3. Xử lý đối với một số trường hợp cụ thể
 • Điều 4. Các yêu cầu đối với chủ đầu tư
 • Điều 5. Về phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng
 • Điều 6. Về sự phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân liên quan đến công tác cấp giấy phép xây ...
 • Điều 7. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC 1 DANH MỤC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG PHỐ CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỂ PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN CẤP GIẤY ...
 • PHỤ LỤC 2 GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 27/2014/QĐ-UBND để xử lý:
 • Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 27/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 27/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 27/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật