Quyết định 2430/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2430/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 2430/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Số hiệu: 2430/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Thảo Ngày ban hành: 07/05/2014 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 2430/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG BỐ, CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính trên ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 3511/QĐ-UBND ngày 28 tháng 07 ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng ban, ngành thuộc thành phố ...
 • QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG BỐ, CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Đối tượng và Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Nguyên tắc phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính
 • Điều 3. Cách thức và yêu cầu tham gia phối hợp
 • Chương II QUY TRÌNH PHỐI HỢP VÀ HÌNH THỨC CÔNG BỐ, CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 • Điều 4. Quy trình phối hợp hình thức công bố thủ tục hành chính
 • Điều 5. Quy định về việc công khai thủ tục hành chính
 • Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 7. Trách nhiệm của các ngành các cấp
 • Điều 8. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2430/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2430/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2430/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2430/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2430/QĐ-UBND

Đang cập nhật