Thông tư 110/2014/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 110/2014/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 110/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 110/2014/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 15/08/2014 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 110/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà do Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ QUA PHÀ
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng chịu phí, không chịu phí và người nộp phí
 • Điều 3. Miễn, giảm phí qua phà
 • Điều 4. Điều kiện áp dụng thu phí qua phà
 • Chương II QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ QUA PHÀ
 • Điều 5. Quản lý và sử dụng phí qua phà
 • Điều 6. Nội dung chi
 • Chương III LẬP DỰ TOÁN, GIAO DỰ TOÁN VÀ CHẤP HÀNH DỰ TOÁN THU CHI PHÍ QUA PHÀ
 • Điều 7. Lập dự toán
 • Điều 8. Giao dự toán
 • Điều 9. Chấp hành dự toán
 • Điều 10. Quyết toán thu, chi phí qua phà
 • Điều 11. Công tác kiểm tra
 • Điều 12. Chứng từ thu phí
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 13. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 110/2014/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 110/2014/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 110/2014/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 110/2014/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 110/2014/TT-BTC

Đang cập nhật