Thông tư 99/2006/TT-BNN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 99/2006/TT-BNN

Tiêu đề: Thông tư 99/2006/TT-BNN hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý rừng theo Quyết định 186/2006/QĐ-TTg do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 99/2006/TT-BNN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hứa Đức Nhị Ngày ban hành: 06/11/2006 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Thông tư 99/2006/TT-BNN hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý rừng theo Quyết định 186/2006/QĐ-TTg do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ RỪNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 186 ...
 • Mục 1: QUY ĐỊNH CHUNG
 • Mục 2: QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • 1. Quy định việc phân chia, xác định ranh giới đơn vị quản lý rừng và đất quy hoạch cho lâm nghiệp
 • 3. Tiêu chí rừng trồng không thành rừng
 • 4. Tiêu chí rừng phòng hộ đạt tiêu chuẩn
 • 5. Các biện pháp lâm sinh và định mức kinh tế - kỹ thuật để phát triển rừng sản xuất
 • 6. Quy định về việc xây dựng công trình hạ tầng, tỉ lệ diện tích đất được xây dựng các công trình phục ...
 • 7. Quy định việc sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp kết hợp trong rừng phòng hộ
 • 8. Quy định khai thác lâm sản trong rừng trồng theo mức độ xung yếu về phòng hộ của rừng sản xuất
 • 9. Trình tự, thủ tục lập hồ sơ quản lý và sử dụng tài nguyên trong rừng đặc dụng
 • 10. Quy định thả động vật hoang dã vào rừng
 • Mục 3: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 99/2006/TT-BNN để xử lý:

Tin tức về Thông tư 99/2006/TT-BNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 99/2006/TT-BNN

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 99/2006/TT-BNN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 99/2006/TT-BNN

Đang cập nhật