Thông tư 51/2014/TT-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 51/2014/TT-BTNMT

Tiêu đề: Thông tư 51/2014/TT-BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trên địa bàn Thủ đô Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Số hiệu: 51/2014/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Bùi Cách Tuyến Ngày ban hành: 05/09/2014 Lĩnh vực: Môi trường, Khoa học, công nghệ

Mục lục Thông tư 51/2014/TT-BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trên địa bàn Thủ đô Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT VỀ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỦ ĐÔ HÀ NỘI
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này 05 quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trên địa bàn Thủ đô Hà Nội ...
 • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
 • Điều 3. Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường ...
 • QUY CHUẨN KỸ THUẬT VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI BỤI VÀ CÁC CHẤT VÔ CƠ TRÊN ĐỊA BÀN THỦ ĐÔ HÀ NỘI
 • 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • 2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
 • 3. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH
 • 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • QUY CHUẨN KỸ THUẬT VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THỦ ĐÔ HÀ NỘI
 • 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • 2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
 • 3. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH
 • 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • QUY CHUẨN KỸ THUẬT VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT XI MĂNG TRÊN ĐỊA BÀN THỦ ĐÔ HÀ NỘI
 • 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • 2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
 • 3. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH
 • 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • QUY CHUẨN KỸ THUẬT VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP DỆT MAY TRÊN ĐỊA BÀN THỦ ĐÔ HÀ NỘI
 • 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • 2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
 • 3. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH
 • 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • QUY CHUẨN KỸ THUẬT VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ BỘT GIẤY TRÊN ĐỊA BÀN THỦ ĐÔ HÀ NỘI
 • 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • 2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
 • 3. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH
 • 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 51/2014/TT-BTNMT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 51/2014/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 51/2014/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 51/2014/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 51/2014/TT-BTNMT

Đang cập nhật