Thông tư 35/2014/TT-BCA

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 35/2014/TT-BCA

Tiêu đề: Thông tư 35/2014/TT-BCA hướng dẫn Luật Cư trú và Nghị định 31/2014/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Số hiệu: 35/2014/TT-BCA Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 09/09/2014 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Thông tư 35/2014/TT-BCA hướng dẫn Luật Cư trú và Nghị định 31/2014/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CƯ TRÚ VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2014/NĐ-CP NGÀY 18 ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nơi cư trú của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân
 • Điều 4. Các trường hợp tạm thời chưa được giải quyết thủ tục thay đổi nơi cư trú
 • Điều 5. Tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về cư trú
 • Chương II ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ
 • Điều 6. Hồ sơ đăng ký thường trú
 • Điều 7. Giấy tờ, tài liệu chứng minh thuộc một trong các điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực ...
 • Điều 8. Giấy chuyển hộ khẩu
 • Điều 9. Thẩm quyền đăng ký thường trú
 • Điều 10. Cấp sổ hộ khẩu
 • Điều 11. Xóa đăng ký thường trú
 • Điều 12. Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu
 • Điều 13. Xác nhận về việc trước đây công dân đã đăng ký thường trú
 • Điều 14. Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật
 • Điều 15. Chỗ ở không được chuyển đến đăng ký thường trú
 • Chương III ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ
 • Điều 16. Thủ tục đăng ký tạm trú
 • Điều 17. Cấp sổ tạm trú
 • Điều 18. Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú
 • Điều 19. Xóa tên trong sổ đăng ký tạm trú
 • Điều 20. Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật
 • Chương IV THÔNG BÁO LƯU TRÚ, KHAI BÁO TẠM VẮNG
 • Điều 21. Lưu trú và thông báo lưu trú
 • Điều 22. Khai báo tạm vắng
 • Chương V TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CƯ TRÚ
 • Điều 23. Trách nhiệm của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về quản lý cư trú
 • Điều 24. Trách nhiệm của Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về quản lý cư trú
 • Điều 25. Trách nhiệm của Công an xã, phường, thị trấn về quản lý cư trú
 • Điều 26. Kiểm tra cư trú
 • Chương VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 27. Hiệu lực thi hành
 • Điều 28. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 35/2014/TT-BCA để xử lý: