Thông tư 138/2014/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 138/2014/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 138/2014/TT-BTC về định mức chi phí nhập, định mức chi phí xuất tại cửa kho và định mức chi phí bảo quản thuốc nổ Pentrit (TEN) dự trữ quốc gia do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 138/2014/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Hữu Chí Ngày ban hành: 22/09/2014 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Thông tư 138/2014/TT-BTC về định mức chi phí nhập, định mức chi phí xuất tại cửa kho và định mức chi phí bảo quản thuốc nổ Pentrit (TEN) dự trữ quốc gia do Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC CHI PHÍ NHẬP, ĐỊNH MỨC CHI PHÍ XUẤT TẠI CỬA KHO VÀ ĐỊNH MỨC CHI PHÍ BẢO ...
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
  • Điều 2. Nội dung định mức
  • Điều 3. Áp dụng định mức
  • Điều 4. Tổ chức thực hiện
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 138/2014/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 138/2014/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 138/2014/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 138/2014/TT-BTC

Đang cập nhật