Quyết định 1418/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1418/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1418/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Chiến lược đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 Số hiệu: 1418/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Lê Thanh Cung Ngày ban hành: 20/06/2014 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Quyết định 1418/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Chiến lược đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT, ĐƯỜNG THỦY NỘI ...
 • Điều 1. Phê duyệt Chiến lược đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa tỉnh ...
 • I. Quan điểm:
 • II. Mục tiêu:
 • III. Nội dung Chiến lược đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa tỉnh Bình ...
 • IV. Lộ trình thực hiện:
 • V. Nguồn vốn:
 • Điều 2. Căn cứ Chiến lược được phê duyệt, Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm chủ trì, phối hợp cùng ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban ...
 • PHỤ LỤC 1 LỘ TRÌNH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC TỪ NAY ĐẾN NĂM 2030
 • PHỤ LỤC 2 VỐN VÀ PHÂN KỲ VỐN ĐẦU TƯ
 • PHỤ LỤC 3 DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2014-2020
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1418/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1418/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1418/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1418/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1418/QĐ-UBND

Đang cập nhật