Thông tư 31/2014/TT-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 31/2014/TT-BYT

Tiêu đề: Thông tư 31/2014/TT-BYT Quy định Bảng Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật tại hồ sơ mời thầu mua thuốc do Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 31/2014/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Phạm Lê Tuấn Ngày ban hành: 26/09/2014 Lĩnh vực: Y tế - dược, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 31/2014/TT-BYT Quy định Bảng Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật tại hồ sơ mời thầu mua thuốc do Bộ Y tế ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ MẶT KỸ THUẬT TẠI HỒ SƠ MỜI THẦU MUA THUỐC
  • Điều 1. Bảng tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật tại hồ sơ mời thầu mua thuốc
  • Điều 2. Hiệu lực thi hành
  • Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp
  • Điều 4. Trách nhiệm thi hành
  • PHỤ LỤC 1 BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ MẶT KỸ THUẬT
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 31/2014/TT-BYT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 31/2014/TT-BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 31/2014/TT-BYT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 31/2014/TT-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 31/2014/TT-BYT

Đang cập nhật