Nghị định 150/2006/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 150/2006/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 150/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Cựu chiến binh Số hiệu: 150/2006/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 12/12/2006 Lĩnh vực: Quốc phòng, Chính sách xã hội, Lĩnh vực khác

Mục lục Nghị định 150/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Cựu chiến binh

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU PHÁP LỆNH CỰU CHIẾN BINH
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Cựu chiến binh
 • Điều 3. Ngày truyền thống của Cựu chiến binh
 • Chương 2: CỰU CHIẾN BINH
 • Điều 4. Chính sách đối với Cựu chiến binh
 • Điều 5. Quyền lợi của Cựu chiến binh
 • Chương 3: HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM
 • Điều 6. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Hội Cựu chiến binh Việt Nam
 • Điều 7. Tổ chức của Hội Cựu chiến binh Việt Nam
 • Điều 8. Nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh Việt Nam
 • Điều 9. Kinh phí, tài sản của Hội Cựu chiến binh Việt Nam
 • Điều 10. Chính sách, chế độ đối với Cựu chiến binh đang làm công tác Hội Cựu chiến binh
 • Chương 4: TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỐI VỚI CỰU CHIẾN BINH, HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM
 • Điều 11. Trách nhiệm của Chính phủ
 • Điều 12. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
 • Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp
 • Điều 14. Quan hệ phối hợp hoạt động thực hiện nhiệm vụ giữa cơ quan, tổ chức, đơn vị với Hội Cựu chiến ...
 • Chương 5: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 15. Hiệu lực thi hành
 • Điều 16. Tổ chức thực hiện

Ngày 12/12/2006, Nghị định 150/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Cựu chiến binh. 

Nghị định 150/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh về Cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với Cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Nghị định 150/2006/NĐ-CP quy định rõ hơn về cựu chiến binh (chính sách, quyền lợi) và các điều liên quan đến cựu chiến binh như ngày truyền thống của cựu chiến binh. Theo đó, cựu chiến binh cô đơn, không nơi nương tựa, không có nguồn thu nhập khi hết tuổi lao động được Hội Cựu chiến binh cơ sở đề nghị, chính quyền địa phương xác nhận thì được ưu tiên tiếp nhận vào nuôi dưỡng, chăm sóc tại các trung tâm nuôi dưỡng xã hội. 

Ngoài ra, Nghị định 150/2006 còn quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Hội Cựu chiến binh Việt Nam; nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh Việt Nam; kinh phí, tài sản của Hội Cựu chiến binh Việt Nam; chính sách, chế độ đối với Cựu chiến binh đang làm công tác Hội Cựu chiến binh.

Nghị định 150/2006/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ 05/01/2007.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 150/2006/NĐ-CP để xử lý:
 • Đang cập nhật