Nghị định 102/2014/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 102/2014/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Số hiệu: 102/2014/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 10/11/2014 Lĩnh vực: Đất đai, Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng bị xử phạt
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Hình thức xử phạt
 • Điều 5. Xác định tính chất, mức độ của hành vi vi phạm hành chính
 • Chương II HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC, MỨC XỬ PHẠT
 • Điều 6. Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép
 • Điều 7. Tự ý chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất mà không ...
 • Điều 8. Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng ...
 • Điều 9. Chuyển mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp sang mục đích khác trong nhóm đất phi nông nghiệp ...
 • Điều 10. Lấn, chiếm đất
 • Điều 11. Gây cản trở cho việc sử dụng đất của người khác
 • Điều 12. Không đăng ký đất đai
 • Điều 13. Tự ý chuyển quyền sử dụng đất khi không đủ điều kiện theo quy định tại Điều 188 của Luật Đất ...
 • Điều 14. Tự ý chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không đủ điều kiện quy định
 • Điều 15. Tự ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trong dự án đầu tư xây ...
 • Điều 16. Tự ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư ...
 • Điều 17. Tự ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư ...
 • Điều 18. Tự ý bán, mua tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất hàng năm mà ...
 • Điều 19. Tự ý cho thuê tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất hàng năm
 • Điều 20. Tự ý chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất có điều kiện mà không đủ điều kiện của hộ gia ...
 • Điều 21. Tự ý nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất mà không đủ điều kiện đối với đất có ...
 • Điều 22. Tự ý chuyển quyền và nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với cơ sở tôn giáo
 • Điều 23. Tự ý nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án ...
 • Điều 24. Tự ý nhận chuyển quyền vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình ...
 • Điều 25. Tự ý nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định tại
 • Điều 26. Chậm làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà ở, người nhận quyền sử dụng đất ở
 • Điều 27. Vi phạm quy định về quản lý chỉ giới sử dụng đất, mốc địa giới hành chính
 • Điều 28. Vi phạm quy định về giấy tờ, chứng từ trong việc sử dụng đất
 • Điều 29. Vi phạm quy định về cung cấp thông tin đất đai liên quan đến thanh tra, kiểm tra, thu thập chứng ...
 • Điều 30. Vi phạm điều kiện về hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực đất đai
 • Chương III THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 • Điều 31. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong việc xử phạt vi phạm hành chính
 • Điều 32. Thẩm quyền của thanh tra chuyên ngành đất đai
 • Điều 33. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các cơ quan khác
 • Điều 34. Biên bản và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính
 • Điều 35. Trách nhiệm của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp phải tạm đình ...
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 36. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 37. Hiệu lực thi hành
 • Điều 38. Tổ chức thực hiện và trách nhiệm thi hành

Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Nội dung Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Thẩm quyền và trách nhiệm của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 102/2014/NĐ-CP để xử lý: