Thông tư 16/2014/TT-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 16/2014/TT-BTTTT

Tiêu đề: Thông tư 16/2014/TT-BTTTT quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 16/2014/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Bắc Son Ngày ban hành: 18/11/2014 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông

Mục lục Thông tư 16/2014/TT-BTTTT quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC XÁC ĐỊNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT SẢN PHẨM PHẦN MỀM
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  • Điều 2. Đối tượng áp dụng
  • Điều 3. Giải thích từ ngữ
  • Điều 4. Nguyên tắc và mục đích áp dụng Thông tư
  • Điều 5. Quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm
  • Điều 6. Xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm
  • Điều 7. Tổ chức thực hiện
  • Điều 8. Điều khoản thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 16/2014/TT-BTTTT để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 16/2014/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 16/2014/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 16/2014/TT-BTTTT

Đang cập nhật