Thông báo 13863/TB-TCHQ

Click để xem chi tiết và Tải về Thông báo 13863/TB-TCHQ

Tiêu đề: Thông báo 13863/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Thuốc màu sản xuất mực in do Tổng cục Hải quan ban hành Số hiệu: 13863/TB-TCHQ Loại văn bản: Thông báo Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái Ngày ban hành: 17/11/2014 Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí

Ngày 17/11/2014, TCHQ đã ban hành Thông báo 13863/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Thuốc màu sản xuất mực in.

TYBF 435KW- Thuốc màu thuộc nhóm 32.04 "Chất màu hữu cơ tổng hợp, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học; các chế phẩm làm từ chất màu hữu cơ tổng hợp như đã ghi trong Chú giải 3 của Chương này; các sản phẩm hữu cơ tổng hợp được dùng như tác nhân tăng sáng huỳnh quang hoặc như các chất phát quang, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học: mã số 3204.17.00 "--Thuốc màu và các chế phẩm từ chúng" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông báo 13863/TB-TCHQ để xử lý:

Tin tức về Thông báo 13863/TB-TCHQ

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông báo 13863/TB-TCHQ

Đang cập nhật

Bình luận về Thông báo 13863/TB-TCHQ

Đang cập nhật

Án lệ về Thông báo 13863/TB-TCHQ

Đang cập nhật