Quyết định 41/2014/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 41/2014/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 41/2014/QĐ-UBND quy định Chương trình huy động vốn, cho vay đầu tư xây dựng trường mầm non công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Số hiệu: 41/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thị Hồng Ngày ban hành: 26/11/2014 Lĩnh vực: Tài chính, Giáo dục, đào tạo, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 41/2014/QĐ-UBND quy định Chương trình huy động vốn, cho vay đầu tư xây dựng trường mầm non công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH HUY ĐỘNG VỐN, CHO VAY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON CÔNG ...
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về Chương trình huy động vốn, cho vay đầu tư xây dựng ...
 • Điều 2 Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký ban hành.
 • Điều 3 Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Kế hoạch ...
 • QUY ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH HUY ĐỘNG VỐN, CHO VAY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguồn vốn thực hiện
 • Chương II CƠ CHẾ THỰC HIỆN
 • Điều 4. Chủ thể vay vốn, chủ đầu tư dự án
 • Điều 5. Tổ chức tín dụng, Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước cho vay vốn
 • Điều 6. Trình tự thủ tục đầu tư xây dựng
 • Điều 7. Thời hạn vay, mức vốn vay, lãi suất vay vốn
 • Điều 8. Trình tự giải ngân vốn vay
 • Điều 9. Trả nợ gốc và lãi vay
 • Điều 10. Quyết toán dự án hoàn thành
 • Chương III TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP CỦA CÁC SỞ - BAN - NGÀNH VÀ CÁC ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN
 • Điều 11 Trách nhiệm Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận huyện (chủ thể vay vốn đồng thời chủ ...
 • Điều 12. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện
 • Điều 13. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Điều 14. Trách nhiệm của cơ quan Kho bạc nhà nước
 • Điều 15. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Điều 16. Trách nhiệm của Sở Tài chính
 • Điều 17. Trách nhiệm của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố và các tổ chức tín dụng cho vay ...
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 18. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 41/2014/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 41/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 41/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 41/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 41/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật