Thông tư 35/2014/TT-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 35/2014/TT-BYT

Tiêu đề: Thông tư 35/2014/TT-BYT quy định định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 35/2014/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thanh Long Ngày ban hành: 13/11/2014 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Y tế - dược

Mục lục Thông tư 35/2014/TT-BYT quy định định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT LÀM CƠ SỞ XÂY DỰNG GIÁ DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG ...
 • Điều 1. Định mức kinh tế kỹ thuật của một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc ...
 • Điều 2. Hiệu lực thi hành
 • Điều 3. Trách nhiệm thi hành
 • ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT LÀM CƠ SỞ XÂY DỰNG GIÁ DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG ...
 • I. KHÁM BAN ĐẦU
 • II. KHÁM KHỞI LIỀU ĐIỀU TRỊ
 • III. KHÁM ĐỊNH KỲ
 • IV. CẤP PHÁT THUỐC TẠI CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ THAY THẾ
 • V. CẤP PHÁT THUỐC TẠI CƠ SỞ CẤP PHÁT THUỐC
 • VI. Dịch vụ tư vấn nhóm
 • VII. Dịch vụ tư vấn cá nhân
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 35/2014/TT-BYT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 35/2014/TT-BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 35/2014/TT-BYT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 35/2014/TT-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 35/2014/TT-BYT

Đang cập nhật