Thông tư 184/2014/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 184/2014/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 184/2014/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 184/2014/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Hữu Chí Ngày ban hành: 01/12/2014 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Thông tư 184/2014/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, KHAI THÁC PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Ðiều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Điều kiện vận hành Phần mềm
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 5. Quản lý về kỹ thuật
 • Điều 6. Quản lý về nghiệp vụ
 • Điều 7. Quản lý chứng thư số
 • Điều 8. Định danh mã đơn vị trong Phần mềm
 • Điều 9. Nhập dữ liệu tài sản vào Phần mềm
 • Điều 10. Duyệt dữ liệu tài sản vào Phần mềm
 • Điều 11. Khai thác thông tin
 • Điều 12. Sử dụng thông tin
 • Điều 13. Báo cáo điện tử
 • Điều 14. Kinh phí đảm bảo việc quản lý, khai thác Phần mềm
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 15. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 184/2014/TT-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 184/2014/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 184/2014/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 184/2014/TT-BTC

Đang cập nhật