Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Trương Chí Trung, Nguyễn Trọng Đàm Ngày ban hành: 24/10/2014 Lĩnh vực: Chính sách xã hội

Mục lục Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 136/2013/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Thủ tục chuyển mức và hệ số tương ứng của đối tượng quy định tại Điều 40 Nghị định số 136/2013 ...
 • Điều 3. Chế độ hỗ trợ đối với đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời ...
 • Điều 4. Hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng
 • Điều 5. Mẫu hồ sơ thực hiện chính sách trợ giúp xã hội
 • Điều 6. Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên
 • Điều 7. Nội dung và mức chi cho công tác quản lý
 • Điều 8. Thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội
 • Điều 9. Quy trình thực hiện chi trả thông qua tổ chức dịch vụ chi trả
 • Điều 10. Trách nhiệm của các cơ quan
 • Điều 11. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 12. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Đang cập nhật