Nghị quyết 98/NQ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 98/NQ-CP

Tiêu đề: Nghị quyết 98/NQ-CP năm 2014 tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới do Chính phủ ban hành Số hiệu: 98/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 26/12/2014 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Nghị quyết 98/NQ-CP năm 2014 tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới do Chính phủ ban hành

  • NGHỊ QUYẾT VỀ TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG, KIỂM SOÁT VÀ CAI NGHIỆN MA TÚY TRONG TÌNH HÌNH ...
  • 1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy
  • 2. Tập trung đấu tranh phòng, chống và kiểm soát ma túy có hiệu quả
  • 3. Tăng cường công tác rà soát, phân loại và quản lý người nghiện
  • 4. Đổi mới công tác cai nghiện ma túy
  • 5. Chuyển đổi, đa dạng hóa, nâng cao chất lượng và hiệu quả các cơ sở điều trị nghiện ma túy
  • 6. Tổ chức thực hiện
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 98/NQ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 98/NQ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 98/NQ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 98/NQ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 98/NQ-CP

Đang cập nhật