Quyết định 552/2014/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 552/2014/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 552/2014/QĐ-UBND về bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 05 năm (2015-2019) Số hiệu: 552/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Tử Quỳnh Ngày ban hành: 29/12/2014 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Quyết định 552/2014/QĐ-UBND về bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 05 năm (2015-2019)

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 05 NĂM (2015-2019)
  • Điều 1. Ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 05 năm (2015-2019), gồm:
  • Điều 2. Bảng giá các loại đất quy định tại Điều 1 được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau ...
  • Điều 3. Xác định giá đất theo vị trí, khu vực đất đối với đất ở
  • Điều 4. Giá đất phi nông nghiệp khác
  • Điều 5. Quy định chia lớp đối với khu đất có kích thước, diện tích lớn được Nhà nước giao đất, cho thuê ...
  • Điều 6. Tổ chức thực hiện
  • Điều 7. Điều khoản thi hành
  • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 552/2014/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 552/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 552/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 552/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 552/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật