Nghị quyết 145/2014/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 145/2014/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 145/2014/NQ-HĐND về giá đất tỉnh Đồng Nai 05 năm giai đoạn 2015-2019 Số hiệu: 145/2014/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Trần Văn Tư Ngày ban hành: 11/12/2014 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Nghị quyết 145/2014/NQ-HĐND về giá đất tỉnh Đồng Nai 05 năm giai đoạn 2015-2019

 • NGHỊ QUYẾT VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH ĐỒNG NAI 05 NĂM GIAI ĐOẠN 2015 - 2019
 • Điều 1. Nhất trí thông qua Bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 05 năm giai đoạn 2015 - 2019 (kèm theo Tờ trình ...
 • Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định về giá các loại đất tỉnh Đồng Nai 05 năm ...
 • Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ...
 • BÁO CÁO THUYẾT MINH XÂY DỰNG BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH ĐỒNG NAI 05 NĂM GIAI ĐOẠN 2015 - 2019
 • I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI, TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ ĐẤT
 • II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢNG GIÁ ĐẤT HIỆN HÀNH
 • III. KẾT QUẢ ĐIỀU TRA GIÁ ĐẤT THỊ TRƯỜNG
 • III. XÂY DỰNG BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH ĐỒNG NAI 05 NĂM GIAI ĐOẠN 2015 - 2019
 • IV. NHỮNG NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH VỀ MỨC GIÁ TRONG BẢNG GIÁ ĐẤT 05 NĂM 2015 - 2019 SO VỚI NĂM 2014 THEO ĐỊA ...
 • V. ĐÁNH GIÁ BẢNG GIÁ ĐẤT 05 NĂM GIAI ĐOẠN 2015 - 2019
 • VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 145/2014/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 145/2014/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 145/2014/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 145/2014/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 145/2014/NQ-HĐND

Đang cập nhật