Nghị quyết 09/2014/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 09/2014/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 09/2014/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 do tỉnh Phú Thọ ban hành Số hiệu: 09/2014/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Hoàng Dân Mạc Ngày ban hành: 15/12/2014 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Nghị quyết 09/2014/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 do tỉnh Phú Thọ ban hành

  • NGHỊ QUYẾT VỀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2015
  • Điều 1. Tán thành với Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát ...
  • I. MỤC TIÊU CHUNG VÀ CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU NĂM 2015
  • II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
  • III. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
  • Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 09/2014/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 09/2014/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 09/2014/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 09/2014/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 09/2014/NQ-HĐND

Đang cập nhật