Thông tư liên tịch 23/2014/TTLT-BTP-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 23/2014/TTLT-BTP-BNV

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 23/2014/TTLT-BTP-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 23/2014/TTLT-BTP-BNV Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp Người ký: Trần Anh Tuấn, Nguyễn Thúy Hiền Ngày ban hành: 22/12/2014 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Thông tư liên tịch 23/2014/TTLT-BTP-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ TƯ PHÁP THUỘC ỦY ...
 • Chương I SỞ TƯ PHÁP
 • Điều 1. Vị trí và chức năng
 • Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
 • Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế
 • Chương II PHÒNG TƯ PHÁP
 • Điều 4. Vị trí và chức năng
 • Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn
 • Điều 6. Tổ chức và biên chế
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 7. Hiệu lực thi hành
 • Điều 8. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 23/2014/TTLT-BTP-BNV để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 23/2014/TTLT-BTP-BNV

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 23/2014/TTLT-BTP-BNV

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 23/2014/TTLT-BTP-BNV

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 23/2014/TTLT-BTP-BNV

Đang cập nhật