Công văn 1244/TCQLĐĐ-CQHĐĐ

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 1244/TCQLĐĐ-CQHĐĐ

Tiêu đề: Công văn 1244/TCQLĐĐ-CQHĐĐ năm 2014 hướng dẫn điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành Số hiệu: 1244/TCQLĐĐ-CQHĐĐ Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Tổng cục Quản lý đất đai Người ký: Đào Trung Chính Ngày ban hành: 22/09/2014 Lĩnh vực: Đất đai
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 1244/TCQLĐĐ-CQHĐĐ để xử lý:

Tin tức về Công văn 1244/TCQLĐĐ-CQHĐĐ

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 1244/TCQLĐĐ-CQHĐĐ

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 1244/TCQLĐĐ-CQHĐĐ

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 1244/TCQLĐĐ-CQHĐĐ

Đang cập nhật