Quyết định 03/QĐ-BCĐLNCTANQP

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 03/QĐ-BCĐLNCTANQP

Tiêu đề: Quyết định 03/QĐ-BCĐLNCTANQP năm 2015 về Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng Số hiệu: 03/QĐ-BCĐLNCTANQP Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng Người ký: Phạm Bình Minh Ngày ban hành: 09/01/2015 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 03/QĐ-BCĐLNCTANQP để xử lý:

Tin tức về Quyết định 03/QĐ-BCĐLNCTANQP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 03/QĐ-BCĐLNCTANQP

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 03/QĐ-BCĐLNCTANQP

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 03/QĐ-BCĐLNCTANQP

Đang cập nhật