Quyết định 02/2015/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 02/2015/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 02/2015/QĐ-UBND quy định khoản thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm (%) trích lại cho đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang Số hiệu: 02/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Hậu Giang Người ký: Trần Công Chánh Ngày ban hành: 15/01/2015 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Quyết định 02/2015/QĐ-UBND quy định khoản thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm (%) trích lại cho đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CÁC KHOẢN THU PHÍ, LỆ PHÍ VÀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) TRÍCH LẠI CHO ĐƠN VỊ THU ...
 • Điều 1. Quy định các khoản thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm (%) trích lại cho đơn vị thu trên địa bàn ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc sở;
 • PHỤ LỤC I LĨNH VỰC TƯ PHÁP, VĂN HÓA, GIÁO DỤC, THƯƠNG MẠI, AN TOÀN XÃ HỘI
 • PHỤ LỤC III LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 • PHỤ LỤC IV LỆ PHÍ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN
 • PHỤ LỤC V LỆ PHÍ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN SỬ DỤNG TÀI SẢN
 • PHỤ LỤC VI LỆ PHÍ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ LĨNH VỰC KHÁC
 • PHỤ LỤC VII TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) TRÍCH LẠI CHO ĐƠN VỊ THU
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 02/2015/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 02/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 02/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 02/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 02/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật