Nghị quyết 20/2014/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 20/2014/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 20/2014/NQ-HĐND phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2015 do tỉnh Yên Bái ban hành Số hiệu: 20/2014/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Dương Văn Thống Ngày ban hành: 12/12/2014 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Nghị quyết 20/2014/NQ-HĐND phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2015 do tỉnh Yên Bái ban hành

  • NGHỊ QUYẾT PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG ...
  • Điều 1. Thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng ...
  • Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh
  • Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 20/2014/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 20/2014/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 20/2014/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 20/2014/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 20/2014/NQ-HĐND

Đang cập nhật