Quyết định 04/2015/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 04/2015/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 04/2015/QĐ-TTg Quy định về quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 04/2015/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 20/01/2015 Lĩnh vực: Công nghiệp

Mục lục Quyết định 04/2015/QĐ-TTg Quy định về quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Quy định chung về quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí
 • Chương II NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VỀ QUẢN LÝ AN TOÀN
 • Điều 4. Tài liệu về quản lý an toàn
 • Điều 5. Hệ thống quản lý an toàn
 • Điều 6. Quản lý rủi ro
 • Điều 7. Ứng cứu khẩn cấp
 • Điều 8. An toàn lao động và môi trường lao động
 • Điều 9. Quản lý sức khỏe người lao động
 • Điều 10. Quản lý các hóa chất và vật liệu nguy hiểm
 • Điều 11. Trình độ chuyên môn của người lao động
 • Điều 12. Huấn luyện an toàn
 • Chương III AN TOÀN VỀ THIẾT KẾ, XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ
 • Điều 13. Yêu cầu chung
 • Điều 14. Vị trí công trình
 • Điều 15. Phân vùng nguy hiểm đối với công trình
 • Điều 16. Hệ thống thiết bị an toàn
 • Điều 17. Thoát hiểm
 • Điều 18. Công tác phòng cháy và chữa cháy
 • Điều 19. Xây dựng công trình
 • Điều 20. Đưa công trình vào vận hành
 • Chương IV AN TOÀN VỀ VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ
 • Điều 21. Yêu cầu chung
 • Điều 22. Quản lý vận hành và bảo trì công trình
 • Điều 23. Thông tin liên lạc
 • Điều 24. Khoan và các công việc về giếng khoan
 • Điều 25. Đóng và hủy giếng
 • Điều 26. Hoán cải công trình
 • Điều 27. Các hoạt động lặn và hoạt động dưới biển
 • Điều 28. Vận chuyển người và hàng hóa
 • Điều 29. Cấp phép làm việc
 • Điều 30. Tàu trực
 • Điều 31. Vùng và hành lang an toàn
 • Chương V KIỂM TRA, ĐIỀU TRA VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
 • Điều 32. Kiểm tra an toàn
 • Điều 33. Điều tra sự cố, tai nạn
 • Điều 34. Chế độ báo cáo
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 35. Tổ chức thực hiện
 • Điều 36. Hiệu lực thi hành
 • Mẫu số 01 V/v đề nghị chấp thuận các tài liệu quản lý an toàn cho hoạt động (công trình)…………
 • Mẫu số 02 BIÊN BẢN HỌP THẨM ĐỊNH
 • Mẫu số 03
 • Mẫu số 04 BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH
 • Mẫu số 05 QUYẾT ĐỊNH Chấp thuận tài liệu ....
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 04/2015/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 04/2015/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 04/2015/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 04/2015/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 04/2015/QĐ-TTg

Đang cập nhật