Nghị định 11/2015/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 11/2015/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 11/2015/NĐ-CP Quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường Số hiệu: 11/2015/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 31/01/2015 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Nghị định 11/2015/NĐ-CP Quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ HOẠT ĐỘNG THỂ THAO TRONG NHÀ TRƯỜNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Vị trí, mục tiêu giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường
 • Điều 3. Chương trình môn học Giáo dục thể chất
 • Điều 4. Giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao
 • Điều 5. Hoạt động thể thao và thi đấu thể thao
 • Điều 6. Tài chính và cơ sở vật chất phục vụ giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường
 • Điều 7. Xã hội hóa giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường
 • Điều 8. Hiệu lực thi hành
 • Điều 9. Trách nhiệm thi hành

Ngày 31/01/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 11/2015/NĐ-CP Quy định giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường. 

Nghị định 11/2015/NĐ-CP áp dụng đối với các nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm: Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non; trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học; trường trung cấp, trường cao đẳng; trường đại học, học viện, đại học vùng và đại học quốc gia và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Lưu ý, Nghị định 11/2015/NĐ-CP không áp dụng về giáo dục thể chất đối với các trường đào tạo chuyên ngành thể dục, thể thao.

Theo đó, các Bộ, ngành, UBND các cấp đảm bảo cân đối ngân sách để đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu về trang thiết bị phục vụ giáo dục thể chất và hoạt động thể thao cho các trường công lập trực thuộc; tạo điều kiện cho các nhà trường được sử dụng các công trình thể thao trên địa bàn phục vụ công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường.

UBND các cấp quy hoạch quỹ đất dành cho giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường theo tiêu chuẩn quốc gia; thực hiện chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, tín dụng đối với các trường tư thục để các trường này có điều kiện xây dựng cơ sở vật chất phục vụ giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường.

Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư, đóng góp nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất, cung cấp trang thiết bị, dụng cụ tập luyện và thi đấu thể thao phục vụ công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường và sẽ có các chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng, đất đai, được bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho tổ chức, cá nhân đó.

Nhà nước cũng khuyến khích đầu tư các công trình phục vụ giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong các nhà trường theo hình thức đối tác công - tư.

Nghị định 11/2015/NĐ-CP về giáo dục thể chất hoạt động thể thao trong nhà trường có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 11/2015/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 11/2015/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 11/2015/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 11/2015/NĐ-CP

Đang cập nhật