Nghị quyết 26/2014/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 26/2014/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 26/2014/NQ-HĐND Quy định mức thu và vùng thu học phí; miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Số hiệu: 26/2014/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Nguyễn Đức Thanh Ngày ban hành: 25/12/2014 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Nghị quyết 26/2014/NQ-HĐND Quy định mức thu và vùng thu học phí; miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  • NGHỊ QUYẾT VỀ QUY ĐỊNHMỨC THU VÀ VÙNG THU HỌC PHÍ; MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP VÀ CƠ CHẾ ...
  • Điều 1. Quy định mức thu và vùng thu học phí; miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu ...
  • 1. Quy định về mức thu và vùng thu học phí: chi tiết tại Phụ lục I và Phụ lục II đính kèm Nghị quyết ...
  • 2. Miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí: thực hiện theo Thông tư ...
  • Điều 2. Tổ chức thực hiện
  • PHỤ LỤC I MỨC THU HỌC PHÍ ĐỐI VỚI HỌC SINH - SINH VIÊN TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÊN ĐỊA BÀN ...
  • PHỤ LỤC II BẢNG PHÂN VÙNG THU HỌC PHÍ CÁC CẤP HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 26/2014/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 26/2014/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 26/2014/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 26/2014/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 26/2014/NQ-HĐND

Đang cập nhật